Benno Barnard
Eendagskonigin - Keramiek

Gedicht bij gelijknamige keramisch beeld van MaRf

EENDAGSKONINGIN

Hol gezicht van ochtend
reikt haar linkerhand, leidt mij
in de schaduw van haar overkant
ik, word onderdaan.

Schilder op het broos palet
van nooit gekuste heuvels
tot vleermuizen de erkers verlaten
zij, gebroken, mij de rug toekeert.

Op ieder kruispunt zwerven
de kleuren van haar rijk, dat
ik nog wilde proeven in de kloof
van haar monnikskleed.

Vol gezicht van avond
lost ontdaan haar linkerhand
in de verloren schaduw
van mijn ééndagskoningin.

Luc C. Martens