Marcel van Maele
 OOK EEN METAFISISCHE RAMP

Gedig by: "ook een metafisische ramp"

kunstenaar
"Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten" - Kloos

met woord en daad en brein
kon hy dit seker beter klink
tot annerlike mens van stof
geskep deur alchemis en smid
iets beter as die sienlike en sin-

'n beeld waaraan hy beitel
'n vorm gaaf om te onthul
iets meerder as versinsels
raaisels in spieëls gedoem
verhul as grootsheid droom en hoop

sy hande kap knie prutsel skaaf
pogings geplet in rou metaal
ledemaatloos oë gespleet ore verdig
longe waarin sy eie asem faal
om slegs één hart tot klop te bring

soggens neem hy die taak weer op
sy harsings brand en spook en dring
om metafisiese verbeeldings nuut
tot hy oplaas tot ewebeeld verwring
ontdaan van redding rus en roem
newels in skynglas sien rinkink
: 'n prul weerkaats bly prul helaas


Christine Barkhuizen le Roux